PORADY
USŁUGA DETEKTYWISYCZNA DOKUMENTY

Jak wybrać dobrego i skutecznego prywatnego detektywa.


       Chcąc skorzystać z usług detektywistycznych zwykle znajdujemy się w konkretnym miejscu oraz sytuacji życiowej. Statystycznie podobna sytuacja zdarza nam się raz w życiu, może być to zdrada małżeńska, rozwód, potrzeba odszukania osoby która oszukała nas na pieniądze lub inny problem.
Dlatego niezwykle ważne jest aby kluczowe dla nas i naszej przyszłości sprawy powierzyć prywatnemu detektywowi który będzie skuteczny, rzetelny i nie okaże się zwykłym oszustem.
Należy pamiętać, iż jedynie licencjonowany detektyw może wystąpić w sądzie w charakterze świadka, potwierdzając autentyczność zebranych dowodów.

       Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku określa kto może używać tytułu zawodowego prywatnego detektywa oraz reguluje sposób świadczenia usług detektywistycznych przez przedsiębiorców.
Aby przekonać się o autentyczności osoby podającej się jako prywatny detektyw warto poprosić o okazanie następujących dokumentów:

1. W przypadku potwierdzenia autentyczności prywatnego detektywa warto poprosić o okazanie licencji detektywa.
Jest to dokument druku ścisłego wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Posiada zdjęcie detektywa, numer licencji, imię i nazwisko, nr PESEL, miejsce oraz datę jej wydania.
Do 2013 roku osoba ubiegająca się o tytuł detektywa, zobligowana była złożyć przed komisją państwową egzamin z                  
zakresu znajomości prawa, kryminologii, kryminalistyki, psychologii sądowej oraz szeregu aktów prawnych.
Po deregulacji zawodów z 2013 roku osoby ubiegające się o licencję detektywa uzyskały uproszczony dostęp do       
zawodu, co w negatywnym sensie odbiło się na jakości świadczonych usług.

2. Innym ważnym dokumentem potwierdzającym legalność  jest wpis podmiotu gospodarczego do rejestru MSWiA
świadczącego usługi detektywistyczne.
Prywatny detektyw reprezentuje zawsze biuro detektywistyczne którego jest właścicielem bądź pracownikiem.

3. Przedsiębiorca w imieniu którego działa prywatny detektyw  powinien posiadać wymagane ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę 15 000 €.
Możliwe jest również sprawdzenie czy dana osoba prowadzi działalność z zakresu usług detektywistycznych w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA.

W trakcie spotkania z prywatnym detektywem warto jest poprosić o okazanie licencji. Można również poprosić o umożliwienie wglądu do dokumentu potwierdzającego Wpis do rejestru MSWiA oraz ważnej polisy OC. Pozwoli to uniknąć stania się ofiarą oszustwa osoby o niejasnych intencjach.

Osoba posługująca się tytułem zawodowym detektywa bez stosownych uprawnień podlega odpowiedzialności karnej.

USŁUGA DETEKTYWISTYCZNA  CENA

    
Jednym z czynników w wyborze detektywa jest cena. Decydując się na usługę liczymy, że będzie wykonana możliwie profesjonalnie oraz tanio.

Osoby podszywające się pod prywatnych detektywów nie posiadają wyżej wymienionych zezwoleń oraz nie prowadzą działalności gospodarczej co przekłada się często na proponowane o wiele niższe ceny. Dlatego przed podjęciem decyzji warto jest sprawdzić kilka biur detektywistycznych - jeżeli osoba podająca się za  detektywa oferuje kwotę o połowę niższą niż konkurencja, jest to znak, że prowadzi nielegalny proceder i materiał przez niego dostarczony w końcowym rozrachunku nie przysporzy nam korzyści.

Należy również pamiętać, iż detektyw przyjmując zlecenie zobligowany jest do zawarcia pisemnej umowy.
Na koniec każdego zlecenia detektyw sporządza pisemny raport, który wraz z zebraną dokumentacją przekazuje zleceniodawcy.
Materiały dowodowe zebrane przez licencjonowanego detektywa posiadają moc prawną w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym.
BIURO DETEKTYWISTYCZNE - FACTUM
adres: ul. Żelazna 67, 00-871 Warszawa

e-mail: biuro@factum-detektyw.pl
nr wpisu do rejestru MSW RD-44/2015
Detektyw Warszawa tel.:
Copyright © Factum 2010 - 2017