CENNIK
Copyright © Factum 2010 - 2017
W zależności od charakteru zlecenia jego wycena oraz sposób rozliczenia będzie się różnić.

     W przypadku zleceń dotyczących spraw rozwodowych lub pracowniczych, gdzie kluczowa jest obserwacja osoby, cena  zależeć będzie od ilości  poświęconego czasu.
Podczas podpisania umowy z biurem detektywistycznym ustalana jest stawka godzinowa oraz górny koszt jaki klient jest w stanie ponieść.

     W przypadku zleceń z zakresu prowadzenia wszelkiego rodzaju ustaleń, pozyskiwania informacji ustalana jest jednolita kwota za całość usługi.
Przykładem może być poszukiwanie osób, ustalanie mienia, nieruchomości, prześwietlanie przeszłości osób.

Aby uzyskać szacunkowy koszt zlecenia prosimy o kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną e-mail.
  
     Ze wzlględu na różnorodny charakter prowadzonych przez nas spraw
     do wyceny każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie,
     mając na uwadze:
   
     • stopień skomplikowania
     • czas trwania
     • ilość zaangażowanych środków
     • możliwości finansowe klienta
Detektyw Warszawa tel.:
BIURO DETEKTYWISTYCZNE - FACTUM
adres: ul. Żelazna 67, 00-871 Warszawa

e-mail: biuro@factum-detektyw.pl
nr wpisu do rejestru MSW RD-44/2015
KONTAKT
Tel.:
505 998 828
e-mail:
  biuro@factum-detektyw.pl